HomeO násÈo je voltižHistóriaKluby SRFAQKontakt
 
 
Home arrow História

GalériaDnes je Pondelok, 11 december 2023
Meniny má Hilda
Main Menu
Voltižné správy
Slovenský voltížny kalendár 2012
Medzinárodný kalendár
Voltižné pravidlá v SR
Medzinárodné pravidlá
Voltižné linky
Fotogaléria
Videotéka
Slovenská reprezentácia
Nechajte nám odkaz
Voltižné fórum
Voltižný chat
Výsledky
Kalendár
december 2023
P U S Š P S N
272829301 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
 
:: reklama ::
História

Niektorí ¾udia vidia poèiatky voltiže v starodávnych Rímskych hrách, ktorých súèasou bola i ukážka akrobacie na cválajúcom koni. Iní zase považujú za korene voltiže taneèníkov s býkmi z antickej Kréty. Každopádne však ¾udia už viac ako 2000 rokov predvádzajú na chrbte koòa rôzne akrobatické prvky.

Aj v období renesancie a stredoveku môžeme nájs jasné odkazy na voltiž v podobe rôznych cvièení na chrbte cválajúceho koòa. Dnešný názov voltiž pochádza z francúzskeho "La Voltige", ktorý sa udomácnil v období renesancie, kedy rôzne akrobatické cviky na cválajúcom koni slúžili ako príprava na súboje rytierov a šlachty.

Historicky najbližšia podoba dnešnej voltiže je nepochybne datovaná do roku 1920, kedy sa uskutoènili Olympijské hry v Antverpách.  Voltiž bola prezentovaná ako "Akrobacia na koni" Jazdeckej kavalérie.

Súèasná podoba voltiže vznikla v povojnovom Nemecku, aby zoznámila deti s jadzeckým športom. V roku 1983 sa voltiž stala jednou zo 7 jazdeckých disciplín plne akceptovaných Medzinárodnou jazdeckou federáciou (FEI) a prvé Majstrovstvá sveta vo voltiži sa uskutoènili vo Švajèiarsku v roku 1986.

História voltiže na Slovensku

Zaèiatkom 60-tych rokov vznikajú u nás prvé voltižné oddiely pod vedením Ing. Štefana Èulena. Zároveò sú vypracované voltižné pravidlá, ktorými sa riadili voltižéri v celej ÈSSR. Voltižné skupiny vystupovali najprv v rámci ukážok pri jazdeckých podujatiach. V 70-tych rokoch sú organizované prvé majstrovstvá Slovenska, Èiech a ÈSSR. Koncom 80-tych rokov sa u nás prechádza na cvièenie pod¾a medzinárodných pravidiel a v roku 1988 sa zúèastòujeme majstrovstiev sveta v Ebreichsdorfe (Rakúsko). Od tohto momentu naši voltižéri nechýbali na žiadnych ve¾kých medzinárodných podujatiach. Výborné výsledky sme dosiahli v USA, Kanade, Argentíne, Brazílii, Švédsku, Švajèiarsku, Nemecku, Francúzsku, Holandsku, Anglicku, Maïarsku, Po¾sku, Taliansku, Španielsku. Kvalita našich pretekárov z roka na rok stúpala a momentálne patria slovenskí voltižéri medzi svetovú špièku, èo dokazuje aj titul Európskych šampiónov v kategórii seniorských družstiev z roku 2005.

 

© 2023 slovakvaulting.com - Voltiž na Slovensku
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.