HomeO násÈo je voltižHistóriaKluby SRFAQKontakt
 
 
Home arrow Èo je voltiž

GalériaDnes je ©tvrtok, 24 jún 2021
Meniny má Ján
Main Menu
Voltižné správy
Slovenský voltížny kalendár 2012
Medzinárodný kalendár
Voltižné pravidlá v SR
Medzinárodné pravidlá
Voltižné linky
Fotogaléria
Videotéka
Slovenská reprezentácia
Nechajte nám odkaz
Voltižné fórum
Voltižný chat
Výsledky
Kalendár
jún 2021
P U S Š P S N
311 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
 
 
:: reklama ::
Èo je voltiž

Voltižné jazdenie je súažná disciplína, ktorá umožòuje voltižérom v harmónii s koòom prejavi vlastnú osobnos prostredníctvom gymnastických a umeleckých prvkov.

Voltiž bola uznaná ako jedna zo 7 jazdeckých disciplín Medzinárodnou jazdeckou federáciou v roku 1983.

Voltiž je akrobatické a gymnastické cvièenie prevedené na cválajúcom koni. Kôò je vedený lonžérom a pohybuje sa na 12-14 metrovom kruhu.

Voltiž pomáha nauèi sa udržiava rovnováhu a súhru s pohybom koòa, tak ako aj všeobecnú športovú zdatnos. Keï chcete cvièi voltiž, nepotrebujete vedie jazdi, ale Voltiž vám môže ve¾mi pomôc zdokonali vaše jazdecké schopnosti. Cvièenie pozostáva z rôznych cvikov, ktoré sú vzájomne prepojené a tvoria jeden celok - povinnú resp. vo¾nú zostavu.

Všetci voltižéri majú možnos stara sa o koòa bez toho, aby náklady na koòa znášali sami. Mesaèné príspevky platia do voltižného klubu a náklady na tréning a starostlivos o koòa sú rozdelené medzi celú skupinu. By súèasou voltižnej skupiny znamená aj ve¾kú zábavu. Cvièí sa na hudbu v skupinách, ale je tu taktiež možnos prejavi sa individuálne alebo v dvojiciach.

Voltiž v sebe ideálnym spôsobom spája záujem detí a mládeže o kone so všestrannou pohybovou výchovou. Pozornos sa pritom venuje mnohým telesným schopnostiam ako je koordinácia, rovnováha, pohyblivos, švihová a podporná sila. Nie je to však iba šport na koni. Je to aj denné zaobchádzanie s koòom a povinnosti a úlohy, ktoré súvisia so starostlivosou o koòa. Kôò predsa nie je neživé cvièiace náradie, ktoré sa po docvièení odloží do náraïovne. Ove¾a viac je neodluèite¾ným partnerom voltižéra a má svoje potreby a nároky.

 

© 2021 slovakvaulting.com - Voltiž na Slovensku
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.