HomeO násÈo je voltižHistóriaKluby SRFAQKontakt
 
 
Home arrow Èo je voltiž

GalériaDnes je Sobota, 24 február 2024
Meniny má Matej
Main Menu
Voltižné správy
Slovenský voltížny kalendár 2012
Medzinárodný kalendár
Voltižné pravidlá v SR
Medzinárodné pravidlá
Voltižné linky
Fotogaléria
Videotéka
Slovenská reprezentácia
Nechajte nám odkaz
Voltižné fórum
Voltižný chat
Výsledky
Kalendár
február 2024
P U S Š P S N
2930311 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
 
 
:: reklama ::
Èo je voltiž

Voltižné jazdenie je súažná disciplína, ktorá umožòuje voltižérom v harmónii s koòom prejavi vlastnú osobnos prostredníctvom gymnastických a umeleckých prvkov.

Voltiž bola uznaná ako jedna zo 7 jazdeckých disciplín Medzinárodnou jazdeckou federáciou v roku 1983.

Voltiž je akrobatické a gymnastické cvièenie prevedené na cválajúcom koni. Kôò je vedený lonžérom a pohybuje sa na 12-14 metrovom kruhu.

Voltiž pomáha nauèi sa udržiava rovnováhu a súhru s pohybom koòa, tak ako aj všeobecnú športovú zdatnos. Keï chcete cvièi voltiž, nepotrebujete vedie jazdi, ale Voltiž vám môže ve¾mi pomôc zdokonali vaše jazdecké schopnosti. Cvièenie pozostáva z rôznych cvikov, ktoré sú vzájomne prepojené a tvoria jeden celok - povinnú resp. vo¾nú zostavu.

Všetci voltižéri majú možnos stara sa o koòa bez toho, aby náklady na koòa znášali sami. Mesaèné príspevky platia do voltižného klubu a náklady na tréning a starostlivos o koòa sú rozdelené medzi celú skupinu. By súèasou voltižnej skupiny znamená aj ve¾kú zábavu. Cvièí sa na hudbu v skupinách, ale je tu taktiež možnos prejavi sa individuálne alebo v dvojiciach.

Voltiž v sebe ideálnym spôsobom spája záujem detí a mládeže o kone so všestrannou pohybovou výchovou. Pozornos sa pritom venuje mnohým telesným schopnostiam ako je koordinácia, rovnováha, pohyblivos, švihová a podporná sila. Nie je to však iba šport na koni. Je to aj denné zaobchádzanie s koòom a povinnosti a úlohy, ktoré súvisia so starostlivosou o koòa. Kôò predsa nie je neživé cvièiace náradie, ktoré sa po docvièení odloží do náraïovne. Ove¾a viac je neodluèite¾ným partnerom voltižéra a má svoje potreby a nároky.

 

© 2024 slovakvaulting.com - Voltiž na Slovensku
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.