HomeO násČo je voltižHistóriaKluby SRFAQKontakt
 
 
Home arrow Voltižné správy arrow OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA VO VOLTÍŽNOM JAZDENÍ

GalériaDnes je Sobota, 29 január 2022
Meniny má Gašpar
Main Menu
Voltižné správy
Slovenský voltížny kalendár 2012
Medzinárodný kalendár
Voltižné pravidlá v SR
Medzinárodné pravidlá
Voltižné linky
Fotogaléria
Videotéka
Slovenská reprezentácia
Nechajte nám odkaz
Voltižné fórum
Voltižný chat
Výsledky
Kalendár
január 2022
P U S Š P S N
27282930311 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 
 
:: reklama ::
OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA VO VOLTÍŽNOM JAZDENÍ PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Utorok, 30 október 2012

Posledné septembrové slne?né lú?e privítali  v Topo??iankach Majstrovstvá Slovenska vo voltížnom jazdení 2012. Prihlásili sa takmer všetky voltížne kluby zo Slovenska a jeden klub dokonca z Po?ska. Na takú významnú udalos? akou sú Majstrovstvá Slovenska vo voltíži, sa klub NŽ Topo??ianky pripravoval od momentu ich pridelenia v januári, samozrejme pod vedením Borisa Kodaka, ktorý zorganizoval  v národnom Žreb?íne Topo??ianky už množstvo voltížnych pretekov.

Tak pekne po poriadku:  Jazdecká hala sa pred pretekom zmenila na útlu a pôvabnú pretekársku arénu . Upravil sa povrch, aby sp??al kritériá pod?a pravidiel, urobila sa výzdoba a hala bola ako zo škatu?ky. Po príchode technickej delegátky a zárove? aj hlavnej rozhodkyne Zuzany Ba?iak-Masarykovej sa povrch terénu odsúhlasil.

Majstrovstvá sa za?ali oficiálne už v piatok, 28. 09. 2012, príchodom voltížnych klubov, ktoré do Národného Žreb?ína prichádzali už v dopolud?ajších hodinách. Celý de? sa pripravovali na pretekárskom kruhu, kde si mohli urobi? verejný tréning. Pred schôdzou sa zhromaždili aj pozvaný rozhodcovia Pavla Krauspe, Petra Masácová, Valéria Sabolová, Terézia Ko?išová a Radoslav Psota. Všetci pozvaní rozhodcovia sú bývalí voltižéri, potvrdil nám za organiza?ní výbor Boris Kodak. Ve?er sa vedúci tímov zhromaždili na žrebovaní prihlásených pretekárov, kde sa rozhodlo o pridelení štartovných ?ísel a ich poradí.

Sobota ráno 9:00

Hlavná rozhodky?a Zuzana Ba?iak-Masaryková odzvonila pretek presne o 9:00. Za?alo sa štartom kategórií mladších a starších detí. Kategória mladšie deti sa cvi?í ?ubovo?ne v kroku, alebo v cvale a cvi?í sa len povinná zostava, staršie deti majú k povinnej zostave aj svoju vo?nú zostavu. Na štart nastúpilo celkom 33 detí a ich lonžéri.

V kategórii priate?ská sú?až detí - nemajstrovská sú?až mladších detí, zví?azila Adelka Danková, ktorá štartovala na koni Chiara a s lonžérom Borisom Kodakom /NŽ Topo??ianky/a získala 4,047 boda.  Druhé miesto obsadila Ambrózová Katarína, cvi?ila na koni Benita s lonžérkou Máriou Fogašovou / OZ Galaxia Poprad/ a získali 3,751 boda. Tretie miesto obsadila Melegová Patrícia, svoju povinnú zostavu odcvi?ila na koni Zeus, ktorého odlonžovala Martina Posilná / UVLF Košice/a získali 3,745.

Sobota pokra?ovala staršími de?mi. Staršie deti si odcvi?ili aj svoje vo?né zostavy a bojovali o to, aby si otvorili nede??ajšiu  štartovaciu  listinu do finálového kola.  Na štart sa postavilo 16 starších detí a bolo sa na ?o pozera?. Táto kategória je v sú?asnej dobe bohato zastúpená a veríme, že bude našou budúcou reprezentáciou Slovenska. Po nich sa na štart už pripravovalo 18 jednotlivcov,  junior a senior, ktorí si odcvi?ili dopoludnia svoje povinné zostavy. Po jednotlivcoch nasledovala vytúžená obedná pauza, na ktorú sme tak ?akali. Po obednej pauze nasledovala sú?až  jednotlivcov - vo?né zostavy a povinné zostavy skupín zo siedmich klubov.

Sobot?ajší  pretek skon?il  o 17:00 a všetci voltižéri a ich tréneri  sa pripravovali na celoro?ne o?akávané Vyhodnotenie Slovenského voltížneho pohára za rok 2012.

Do rebrí?ka SVP boli nominovaní všetci pretekári, ktorí štartovali v roku 2012, ale iba 7 mužov, 10 žien a jedna skupina si mohli prevzia? ocenenie. Slávnostný Galave?er  si takisto zobral pod svoju réžiu tréner NŽ Topo??ianky, Boris Kodak. Galave?er otvorila muzikálová spevá?ka Helga Kovalovská so skladbou Když  královnou jsem JÁ. Program sa niesol v zábavnom duchu, zmiešaný aj s emóciami. Boli odovzdané ocenenia mužom , ženám najlepšej skupine  a dar?ek a zárove? aj milé prekvapenie si odniesla aj rozhodky?a Pavla Krauspe, ktorá oslávila svoje 33. narodeniny. Tréner Boris Kodak si nenechal ujs? príležitos? odovzda? k 18. narodeninám svojmu zverencovi Tomášovi Malému  krásny obraz, ktorého predlohou bola fotografia samotného Tomáša na koni v predvádzanom cviku.

Vyhodnotenie SVP žien 2012 - 1. Holbíková Lucia, TJ Slávia SOUP Ša?a, 2. Švaj?íková Nicol, NŽ Topo??ianky , 3. Stopková Rút, TJ Slávia SOUP Ša?a , 4. Galambošová Alena, JO TJ Slávia UVL F Košice, 5. Sýkorová Zuzana, TJ Slávia SOUP Ša?a , 6. Hajdúová Kristína, TJ Slávia SOUP Ša?a, 7. Pavlíková Natália, OZ Galaxia Poprad, 8. Chrkavá Veronika, OZ Galaxia Poprad, 9. Vnuková Katarína, TJ Slávia SOUP Ša?a, 10. Vnuková Veronika TJ Slávia SOUP Ša?a.

Vyhodnotenie SVP muži 2012- 1. Tóth Adrián, JK Freestyle Poprad , 2. Luká? Adam, TJ Slávia SOUP Ša?a, 3. Malý Tomáš, NŽ Topo??ianky , 4. Meluš Matej, TJ Slávia SOUP Ša?a, 5. Fridrich Peter, JK Freestyle Poprad, 6. Stopka Róbert, Jazdecká škola Nitra, 7. Ková? Matúš, NŽ Topo??ianky.

Vyhodnotenie SVP Skupina 2012-  získala najúspešnejšia skupina TJ Slávia SOUP Ša?a (Lucia Holbíková, Rút Stopková, Zuzana Sýkorová, Dávid Král, Adam Luká?, Jozefína Baloghová, Matej Meluš). Cvi?ili celý rok na koni Vilám, pod vedením lonžérky Jany Majdlenovej.

V nede?u pokra?ovali Majstrovstvá Slovenska o 9:00 kategóriou  jednotlivcov a ich finálovými zostavami, ktoré sú pre divákov vždy ve?mi atraktívne.

Výsledky:

Poradie mužov junior - 1. Miesto - Malý Tomáš, NŽ Topo??ianky (8.006), lonžér Boris Kodak, 2. Miesto - Luká? Adam, TJ Slávia SOUP Ša?a (7.770), lonžér Jana Majdlenová , 3. Miesto - Meluš Matej, TJ Slávia SOUP Ša?a (6.787) s lonžérkou Janou Majdlenovou.

Sú?až mužov senior - 1. Miesto: Tóth Adrián z JK Freestyle Poprad. Adrián sa týmito Majstrovstvami aj rozlú?il so svojou voltížnou kariérou a odchádza do ,,voltížneho dôchodku,, a v najbližšej dobe sa bude zameriava? aj na rozhodovanie voltížnych pretekov.

Sú?až žien junior - 1. Miesto Stopková Rút, TJ Slávia SOUP Ša?a (7.024), lonžér Jana Majdlenová, 2. Miesto - Švaj?íková Nicol, NŽ Topo??ianky (6.974) s lonžérom Borisom Kodakom, 3. Miesto - Turoková Michaela, TJ Slávia UVLF Košice (6.868) s lonžérkou Dianou Lovašovou.

Ženy senior sa umiestnili na 1. Mieste Zatlukalová Slávka UVL Košice 7.153 a jej lonžér Marian Pav?ak na 2. Mieste sa umiestnila pretekárka z Po?ska, Mazi?ska Aleksandra 6.488 ktorá si poži?ala domáceho ko?a NŽ Topo??ianky, Fantagíru.

Staršie deti  

Na 1. prie?ke sa umiestnila Hajdúová Kristína zo Šale, cvi?ila na koni Accordo s  lonžérkou Andreou Bi?ovou (6,109), 2. Miesto - Šoltészová Sára, svoje zostavy odcvi?ila na koni Alaska, lonžér Marián Pav?ak z TJ Slávia UVLF Košice (5,880), 3. Miesto obsadila Majsniarová Zuzana, tiež z TJ Slávia UVLF Košice a s lonžérkou Lovašovou Dianou získali  5,835 boda. Táto kategória sa zara?uje do Majstrovskej sú?aže. 

Sú?až skupín junior - 1. Miesto - TJ Slávia SOUP Ša?a s lonžérkou Janou Majdlenovou , 2. Miesto - JO TJ Slávia UVLF Košice s lonžérom Mariánom Pav?akom , 3. Miesto - TJ Slávia SOUP Ša?a pod vedením Bi?ovej Andrei. 

V sú?aži skupín Senior si prvenstvo odniesla seniorská skupina JK Králiky pod vedením Aleny Dokoupilovej.

Sú?až  Dvojíc - Do sú?aže sa prihlásilo 7 dvojíc, každá s originálnou a zábavnou zostavou na rôzne témy. Najlepšou dvojicou na Slovensku sa stali Rút Stopková a Martina Šagátová na koni Vilám (TJ Slávia SOUP Ša?a), striebornú medailu si odniesli Adrián Tóth a Tomáš Malý na koni Fantagíra (NŽ Topo??ianky) a trojicu najlepších uzatvárajú Alena Galambošová a Michaela Turoková na koni Trouble Maker (JO TJ Slávia UVLF Košice).

Na konci pretekov boli odovzdané aj ocenenia ko?om roka 2012 a to za jednotlivcov si odniesol  kô? roka 2012 Fantagíra z NŽ Topo??ianky a za skupinu si odniesol kô? roka Trouble Maker Z z UVL Košice.

Na koniec Majstrovstiev Slovenska 2012 sa organizátor rozhodol usporiada? tak menej známy štart veteránov. Do kategórie veterán sa zaradujú lonžéri, rozhodcovia, tréneri , ktorí po?as svojho pôsobenia necvi?ili na koni viac ako 1 rok. Veteráni zábavne ukon?ili Majstrovstvá Slovenska vo Voltížnom jazdení, sprevádzaní boli skvelým povzbudzovaním a odmenení ve?kým potleskom.

Na záver prajem pretekárom, trénerom a lonžérom ve?a trpezlivosti, energie a nervov do novej sezóny 2013.

Comments
Add NewSearchRSS
Write comment
Name:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
Security Image

Powered by JoomlaCommentCopyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved.Homepage: http://cavo.co.nr/

 
Ďalšia >

© 2022 slovakvaulting.com - Voltiž na Slovensku
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.